We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Spodbujanje investicij: Domači so se počutili zapostavljene

8 0 0
13.08.2017

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) so do konca julija sprejemali pripombe k predlogu zakona o spodbujanju investicij. Glavni namen zakona je na enem mestu zbrati vse spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni. Že obstoječim spodbudam želijo dodati nove, ki bi bile na voljo domačim in potencialnim tujim investitorjem, tako poslej ne bi bilo več ločevanja med njimi.

Kaj prinaša predlog

Predlagani zakon začetno investicijo opredeljuje kot investicijo, ki se nanaša na vzpostavitev novega podjetja, širitev zmogljivosti obstoječega podjetja ali diverzifikacijo proizvodnje v nove izdelke. Investicijske spodbude pa predvideva v številnih oblikah, od nepovratnih sredstev do subvencioniranih obrestnih mer. Zakon tudi natančno predpisuje, kako visoka mora biti investicija in koliko novih delovnih mest mora ustvariti, da bo bistveno prispevala k razvoju slovenskega gospodarstva. Prav tako določa pogoje za tako imenovane strateške investicije, ki so v javnem interesu, in seveda vse pogoje ter omejitve za pridobitev različnih spodbud. Poleg tega, da navaja številne ukrepe in aktivnosti za spodbujanje investicij, zakon še nalaga vladi, da v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom sprejme večletni program spodbujanja investicij. Dodeljevanje........

© Večer